Καλύμματα (φίλτρου αέρος)

Teardrop με φίλτρο K&N Επεξηγηματικά Σύμβολα

Tech Glide
Honda
291-200 VT 750 C4/C5

Yamaha
292-200 XVS 650
292-201 XVS 1100
292-202 XV 1600A

Suzuki
293-200 Vl 800 /C800

Kawasaki
294-200 VN 900 Vulcan Classic
Flatliner
Honda
291-2001 VT 750 C4/C5


Yamaha
292-2001 XVS 650
292-2011 XVS 1100
292-2021 XV 1600A


Suzuki
293-2001 Vl 800 /C800


Kawasaki
294-2001 VN 900 Vulcan Classic292-161
292-162
292-163

XV 1600 (με ρίγες)
XV 1600 (απλό)
XV 1600 (με φλόγες)

Honda "Live to Ride" Επεξηγηματικά Σύμβολα

291-000
291-001
291-075

VT 600/VLX πριν το '99
VT 600/VLX πριν το '99 (χρυσό)
VT 750 ACE

Yamaha "Live to Ride" Επεξηγηματικά Σύμβολα

292-021
292-051
292-052
292-065
292-069
292-068
292-066

XV 125/250
XV 535 '87-'95
XV 535 '87-'95 (χρυσό)
XVS 650 Drag Star/Classic
XVS 1100 Drag Star/Classic
XVS 650 Drag Star/Classic (αετός)
XVS 650 Drag Star/Classic

 

Suzuki "Live to Ride" Επεξηγηματικά Σύμβολα

293-000
293-082

VS 600/700/750/800 (Usa style)
VZ 800 Marauder/Marauder '99 up

back to top

Kawasaki "Live to Ride" Επεξηγηματικά Σύμβολα

294-015
294-080

VN 1500 Classic/Drifter/Tourer (2 τεμ.)
VN 800/800 Classic/800 Drifter

 

Honda "Tech Glide" Επεξηγηματικά Σύμβολα


291-002
291-076

VT 600/VLX πριν το '99
VT 750 ACE

 

Yamaha "Tech Glide" Επεξηγηματικά Σύμβολα


292-160
292-020
292-050
292-064
292-070
292-075
292-067

XV 1600 Wild/Road Star
XV 125/250 Virago
XV 535 Virago '87-'95
XVS 650 Drag Star/Classic
XVS 1100 Drag Star/Classic
XV 750/1000/1100 Virago
XVS 650 Drag Star/Classic (σχήμα δάκρυ)

back to top

Suzuki "Tech Glide" Επεξηγηματικά Σύμβολα


293-080
293-083

VZ 800 Marauder/ '99 up
VZ 800 Marauder/ '99 up (σχήμα δάκρυ)

 

Kawasaki "Tech Glide" Επεξηγηματικά Σύμβολα


294-001
294-002
294-082

VN 750 Vulcan
VN 1500 Vulcan
VN 800/800 Classic/800 Drifter