Καλύμματα (ψυγείου)

Καλύμμα with slats Επεξηγηματικά Σύμβολα


694-109
KAWASAKI
VN900 VULCAN, VN900 CUSTOM, VN900 VULCAN CLASSIC

692-068
YAMAHA
XV1600A WILD STAR, XV1600 ROAD STAR

692-069
YAMAHA,
V-STAR 1300, XVS1300 MIDNIGHT STAR


711-6101

VT 600 /VLX


711-6151
VT 1100 Ace / 1100 Sabre 87 up

714-6181
VN 1500 Mean Strike
/VN 1600

711-6161

VT 750 Ace
DC Black Widow

711-618
VTX 1300
711-619 VTX 750 C4/C5

711-618

VN 1500 Classic/Drifter

713-7321

VZ 800 Marauder
713-6321
VL800 Volusia/M800

714-6161

VN 800 Classic/Drifter
714-6171
VN 1500 Classic/Drifter

714-6181

VZ 1600 Marauder
714-6181 VN 1500 MS
713-735 M1800R Intruder

HM2024VT6
Honda VT 600
Shadow-Spirit

HM2024VF7
Honda VT 750 Magna

694-115
VN 1500 Mean Strike
/VN 1600

711-617
VTX 1800
   

Καλύμματα with slats Επεξηγηματικά Σύμβολα


711-6101
711-6131
711-6151
711-6161
---------
713-6301
713-6311
713-7321
---------
714-6151
714-6161
714-6171

Honda---------
Suzuki


---------
Kawasaki

VT 600/VLX
VT 700/800 Shadow
VT 1100/1100 ACE/1100 Sabre
VT 750 ACE/VT 750 DC
---------------------------
VS 600/700/750 Intuder
VS 800 Intruder
VZ 800 Marauder / 800 '99 up
---------------------------
VN 750 Vulcan
VN 800/800 Classic/800 Drifter
VN 1500 Classic/1500 Tourer/1500 Drifter

Καλύμματα with grills Επεξηγηματικά Σύμβολα

711-610
711-615

711-710
711-711
711-712
711-715
711-716
---------
713-630
713-631
713-731
---------
714-615
714-742
714-744

Honda---------
Suzuki


---------
Kawasaki

VT 600/VLX (Κάλυμμα)
VT 1100/1100 ACE/1100 Sabre (Κάλυμμα)

VT 600/VLX (grill)
Super Magna '87-88 (grill)
VT 125 Shadow (grill)
VT 1100 '87-'95 (grill)
VT 1100 ACE/1100 Sabre (grill)
---------------------------
VS 600/700/750 Intuder (Κάλυμμα)
VS 800 Intruder (Κάλυμμα)
VS 800 Intruder (grill)
---------------------------
VN 750 Vulcan (Κάλυμμα)
VN 750 Vulcan (grill)
VN 1500 Vulcan (grill)

 

Καλύμμα 'Tech Glide' Επεξηγηματικά Σύμβολα

711-6121
VF 750 C '93 up

Κάλυμμα ψυγείου λαδιού Επεξηγηματικά Σύμβολα

713-732
713-733
VS 1400 Intruder
VL 1500 Intruder